Nytt uppdrag åt Norrtälje kommun!

17 jun 2024

JE Mark har tilldelats ett nytt avrop på förnyad konkurrensutsättning i sitt Ramavtal med Norrtälje kommun. Projektet Vändplats Karljohansvampen är beläget vid Nyponvägen, som idag är en genomfartsväg för lokal busstrafik i området. Objektets läge är i direkt anslutning till en förskola. Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö vid leveranser till förskolan samt vid hämtning av avfall, vilket ska möjliggöras av att anlägga en vändplats som samtidigt ska möjliggöra fortsatt genomfartstrafik för bussar. Projektet startar i augusti, och JE Mark ser fram emot ett nytt uppdrag tillsammans med Norrtälje kommun.