Finplanering åt Sundbyberg stad

20 jun 2024

Vi är glada att berätta att JE Mark blivit kontrakterad entreprenör åt Sundbybergs stad för entreprenaden Ursviks västra delar, etapp 6! Projektet avser finplanering av gator och torg i ett exploateringsområde i stadsdelen Ursvik. I veckan genomfördes startmötet med beställaren och vi ser fram emot att få färdigställa utemiljön i området åt Sundbyberg med berörda invånare. Ordervärdet uppgår till 92,7 MSEK där entreprenaden kommer att genomföras över åren 2024 – 2027.

Projektet erhölls efter en offentlig upphandling, där avståndet på kontraktsarbetena mot närmsta anbudslämnare understeg 5% – och där även de tre närmsta alla hamnade under 10%. Så låt oss höja en kopp kaffe!

JE Mark vill nu få önska en riktigt glad midsommar till alla!