JE Mark Anläggning Drift Underhåll Stockholm
JE Mark Anläggning Stockholm

Kvalitet

Varje projekt är unikt men genomförs alltid med högsta fokus på kvalitet. En projektplan upprättas där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat. Vi genomför egenkontroll och arbetar alltid för att minimera skadlig miljöpåverkan och för att eliminera arbetsskador. Eventuella avvikelser noteras i vårt projektledningssystem och bevakas och åtgärdas enligt erforderliga krav.

JE Mark Anläggning Stockholm

Engagemang

Det personliga engagemanget från våra platschefer och medarbetare är ett riktmärke för vår verksamhet. Ett ledord i vår verksamhet är engagerade medarbetare och mycket nöjda kunder. Vi har en Verksamhetspolicy och en Uppförandekod som beskriver vår värdegrund och affärsmässiga principer.

JE Mark Anläggning Stockholm

Miljö

Vi identifierar miljöaspekter för den övergripande verksamheten samt ser till varje projekts eventuella miljörisker, vilka vi ska minimera eller undvika helt. Vi eftersträvar ett cirkulärt tänk, där vi om möjligt vill återanvända restprodukter, exempelvis mineraljordar från markarbeten. I vårt skötselarbete använder vi inga kemiska bekämpningsmedel, utan bekämpar ogräs och annat oönskat växtligt mekaniskt. När vi köper in nya verktyg väljer vi elprodukter i störa möjliga utsträckning.

 

fjäril

Hållbarhet

Vi bidrar till att skapa avkopplande, lättillgängliga utomhusmiljöer, genom att bygga nya gångstråk, bryggor och samlingsplatser för rekreation. I ett av våra många uppdrag har vi satt stängsel och gjort i ordning hagmark för kor och får. En satsning som bidrar till att hålla landskapet öppet och mer levande. Genom att plantera växter, som exempelvis träd och buskar arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp som uppstår.

Team

Vxl: 08-514 436 85
E-post: @

Bild av Per-George Uddgård

VD

Per-George Uddgård

Telefon: 070 824 90 39

@

Bild av Ronny Fält

Kalkylchef

Ronny Fält

Telefon: 070 824 93 01

@

Bild av Lea Eid

Kalkylator

Lea Eid

Telefon: 073 867 44 50

@

Bild av Eva-Lena Fredriksson

Adminstration och ekonomi

Eva-Lena Fredriksson

Telefon: 072 574 88 01

@

Bild av Ulrika Johansson

Junior administratör

Ulrika Johansson

Telefon: 076 721 22 57

@

Bild av Laila Fahlborg

HR-chef

Laila Fahlborg

Telefon: 070 108 78 84

@

Bild av Ebba Svenskog

Kommunikation/Hållbarhet

Ebba Svenskog

Telefon: 070 108 77 84

@

Bild av Mattias Lagebo

Lean och besiktningsman lekplatser

Mattias Lagebo

Telefon: 070 206 23 46

@

Bild av Jonas Johansson

Produktionschef

Jonas Johansson

Telefon: 070 824 90 38

@

Bild av Tommy Törnqvist

Produktionschef

Tommy Törnqvist

Telefon: 070 824 90 36

@

Bild av Johan Högosta

Produktionschef *konsult

Johan Högosta

Telefon: 070 295 07 49

@

Bild av Måns Lövendahl

Produktionschef

Måns Lövendahl

Telefon: 070 108 78 94

@

Bild av Gosia Kwiatkowska

Produktionschef

Gosia Kwiatkowska

Telefon: 072 271 19 86

@

Bild av Sarkwat Kenabi

Produktionschef

Sarkwat Kenabi

Telefon: 076 720 90 59

@

Bild av Abdirizak Barre

Projektingenjör

Abdirizak Barre

Telefon: 072 574 88 04

@

Bild av David Rundgren

Arbetsledare

David Rundgren

Telefon: 070 434 34 38

@

Bild av Linus Mickelsson

Arbetsledare

Linus Mickelsson

Telefon: 070 867 63 44

@