Anläggning Kvarteret Syllen

  • 2019-05-20
  • Kvarteret Syllen
  • Finplanering, Innergård, Stenläggning

20 maj 2019

Kvarteret Syllen är ett nybyggt bostadsområde i Liljeholmen. JE Mark har på uppdrag av Skanska, beställare Svenska bostäder, utfört flertalet anläggningsjobb. Vi har anlagt området kring fastigheterna samt innergårdar. För att häva rådande nivåskillnader så har vi upprättat flertalet murar. Vi har även anlagt en lekplats, genomfört plattsättning och planteringar.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.