Askgravlund Järfälla församling

  • Järfälla församling
  • Markskötsel, Stenläggning

25 feb 2016

Av Järfälla församling har JE Mark erhållit uppdraget att anlägga askgravlund inom befintlig begravningsplats.

Griftegården är ett statligt byggnadsminne.