Axfood Solna Business Park

  • 2019-02-26
  • Solna Business Park
  • Hårda ytor, Mur

26 feb 2019

Axfood, Solna Business Park
Av US Projekt har JE Mark erhållit uppdraget att utöka antalet parkeringsplatser inom området. Schaktning, förstärkningslager, stödmur och asfaltering ingår i projektet.