Björkdungen

  • 2023-06-09
  • Gröna ytor, Hårda ytor

9 jun 2023

Björkdungen är utpekad som potentiell fickpark som behöver kompletteras för att nå önskad nivå. I uppdraget ingick anläggning av nya sittplatser samt byggnation av flertalet planteringsbäddar för buskar, perenner och träd samt förytligande av en inofficiell stig.