Brf Fribiljetten i Solna

  • 2019-02-26
  • Solna
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Mur, Parklek

26 feb 2019

Brf Fribiljetten, Solna
Av Peab har JE Mark erhållit uppdraget att finplanera i samband med nybyggnation. Projektet består av markplattor, gatsten, gummiasfalt, växter, utomhusbelysning, stödmur, park- och lekutrustning och betongtrappa.