BRF Spettet

  • 2023-06-09
  • Hårda ytor

9 jun 2023

Dagvattensystem och dränering kring bostadshus i vinkel, med tre entréer samt en innergård med parkeringsplatser. Byte av hela dagvattensystemet under mark samt kontroll av dagvattenledning under plattan. Uppdraget ställde krav kring relationshandlingar som teknisk dokumentation, materielunderhåll samt miljödokumentation med uppgifter om de nya material som byggts in i fastigheteten under entreprenadens gång. Upprättande av dokumentation kring arbetssanering, miljöplan, miljöansvarig samt deponi av avfall.