Projektledning av utemiljö i Älvsjö

  • 2019-02-26
  • Brf Stamgatan
  • Finplanering

26 feb 2019

Av Riksbyggen/Brf Stamgatan, Älvsjö har JE Mark erhållit uppdraget att renovera utemiljön. Projektet omfattar markarbeten för upprustning, ombyggnad samt omdisponering av gatuområde / P-Platser, gångytor och entreer. Nya planteringsytor. Ny elinstallation utföres.