BRF Svärdet, Södermalm

  • 2020-12-14
  • Södermalm
  • Anläggning, Finplanering, Innergård, Lekplats, Stenläggning

14 Dec 2020

Upprustning av innergård åt bostadsrättsförening Svärdet på Södermalm. Plasttläggning, installation av bänkar, bord, lekytor mm.