Brygga och grusläggning i Åkersberga Stadspark

  • 2017-05-26
  • Åkersberga Stadspark
  • Gröna ytor

26 maj 2017

Anläggningsarbete av ett sammanhängande gångstråk längs med Åkers kanal. Platsen har blivit en mötesplats för boende och besökare som önskar rekreation i en naturmiljö med vattenkontakt och kulturhistoriskt värde.