Byggnation av stentrappa

  • 2019-05-20
  • Åkervägen
  • Hårda ytor

20 maj 2019

På uppdrag av SISAB har JE Mark genomfört rivning av befintlig trappa och byggnation av ny trappa samt smide. Projektet genomfördes på tre veckor.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.