Dagvattenhantering vid Hammarby kyrka

  • 2019-05-09
  • Hammarby kyrka
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Kyrkomiljö

9 maj 2019

På uppdrag av Svenska kyrkan har JE Mark byggt om dagvattenhanteringen samt  bevattningsanläggningar vid Hammarby Kyrka, Upplands Väsby. Vi genomförde såväl renovering av omkringliggande gångvägar samt restaurerade en ålderstigen stenmur.