Dräneringsarbeten åt BRF Volten

  • 2018-08-25
  • Kv Fåret, Täby
  • Hårda ytor

25 aug 2018

JE Mark har på uppdrag av BRF Volten genomfört dräneringsarbete intill bostäder i Kvarteret Fåret. Grundmursdränering enligt system isodrän. Projektet omfattar anläggning av bädd för dagvattenledning med tillhörande markarbeten; kapning av berg, isodrän, packning av jord och kontroll av brunnar.  Totalt utförs drygt 2 000 meter grundmursschakt och sedan tillkommande återställning av marken.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.