Dränering åt BRF Volten

  • Kv Fåret, Täby

25 aug 2018

JE Mark har på uppdrag av BRF Volten genomfört dräneringsarbete intill bostäder i Kvarteret Fåret. Projektet omfattar anläggning av bädd för dagvattenledning med tillhörande markarbeten; kapning av berg, isodrän, packning av jord och kontroll av brunnar.