Dränering och finplanering Valla torg

  • 2019-05-28
  • Valla torg
  • Finplanering

28 maj 2019

JE Mark/Svensk Markservice har på uppdrag av Stockholmshem varit en del av ett så kallat GrowSmarter projekt i Valla torg, Årsta. GrowSmarter är ett EU-projekt som syftar att finna innovativa lösningar för utveckling av hållbara och miljösmarta städer. Avtalet har gällt VA-arbeten, dränering och finplanering för totalt 6 flerbostadshus.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.