Finplanering innegård Kv Stolsmakaren

  • 2016-02-25
  • Kv Stolsmakaren
  • Stenläggning

25 feb 2016

Kv Stolsmakaren, Stockholm
Av Ängabyggen Stockholm AB har JE Mark erhållit uppdraget att finplanera innegården efter att nytt tätskickt lagts. Ny isolering och skyddsbetong, därefter plattor och betongmurar. Granitbeklädda socklar och granittrapp. Slutligen bänkar och planteringslådor med växter.