Gång- och cykelvägar längs Åkers kanal

  • 2019-02-26
  • Åkers kanal
  • Gång- och cykelväg, Gröna ytor, Hårda ytor

26 feb 2019

Åkers kanal går rätt igenom de centrala delarna av Åkersberga, Österåkers kommun. Här fick JE Mark uppdraget att justera gång- och cykelvägar, anlägga nya stensättningar och planteringar. Vidare färdigställdes gräsytor, monterades bänkar och utsmyckningar