Gårdsrenovering BRF Heleneborgsparken

  • 2019-04-12
  • Gårdsrenovering Heleneborgsparken
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Mur

12 apr 2019

På uppdrag av BRF Helenborgsparken, Södermalm har JE Mark erhållit uppdraget att renovera utemiljön utanför fastigheten. Projektet omfattar markarbeten för upprustning, ombyggnad samt omdisponering av gatuområdet utanför entrén.