Gårdsrenovering BRF, Södermalm

  • 2019-05-09
  • Svartensgatan
  • Gröna ytor, Hårda ytor

9 maj 2019

Renovering av bostadsrättsförening entré. JE Mark anlade bland annat anlade plattor, nya växtbäddar och installerade belysning för en trivsammare utemiljö.