Rinkebybron (GC-väg)

  • 2023-06-09
  • Gång- och cykelväg

9 jun 2023

Byggnation av tillfällig gång- och cykelväg till Rinkebybron i Västra Ursvik. Projektet innefattar också installation av handledare och belysningsstolpar inklusive inkoppling, anslutning och kontroll. Uppdraget innebar även geodetiska mätningsarbeten samt schaktning och fyllningsarbeten.