Dammbygge Görvälns griftegård

  • 2019-05-09
  • Görvälns griftegård
  • Finplanering

9 maj 2019

Vid Görvälns griftegård utanför Jakobsberg har JE Mark anrättat en ny damm och omkringliggande planteringar samt en betongmur i anslutning till en minneslund. Beställare är Svenska kyrkan.