Grundmursisolering Brf Västerby/HSB, Järfälla

  • 2019-02-26
  • Brf Västerby
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Mur

26 feb 2019

Av bostadsrättsföreningen har JE Mark erhållit uppdraget att grundmursisolera föreningens hus.
Uppdraget omfattar schakt utmed husets grundmur för ny dränering och isolering med 2 lager isodränskiva 100. Nya entréytor med granitkantsten och nya markstensytor vid entréerna. Nya planteringsytor vid entréerna.