Grusmursisolering Brf Västerby/HSB, Järfälla

  • 2019-02-26
  • Brf Västerby

26 feb 2019

Brf Västerby/HSB, Järfälla
Av bostadsrättsföreningen har JE Mark erhållit uppdraget att grundmursisolera föreningens hus.
Uppdraget omfattar schakt utmed husets grundmur för ny dränering och isolering med 2 lager isodränskiva 100. Nya entreytor med granitkantsten och nya markstensytor vid entreerna. Nya planteringsytor vid entreena.