Hagalund, Solna

  • 2020-11-16
  • Hagalund, Solna
  • Anläggning, Finplanering

16 Nov 2020

Renovering och markarbeten i Hagalund, Solna där vi på JE Mark har förbättrat en bostadsrättsförenings entré. Vi har rivit ut gamla ramper och höjt marken för att i möjligaste mån undvika trappsteg. I marken har vi även lagt in värmeslingor för uppvärmning på vintern. Muren som går längst med entréen har fått sig ett lyft och desssutom har vi gjort om brunnar och tätskikt.