Upprustningsarbete Hammarbybacken

  • 2019-02-26
  • Hammarbybacken
  • Gröna ytor

26 feb 2019

I samarbete med JM Entreprenad och Hammarby Sjöstadsprojektet har JE Mark genomfört ett antal stora upprustningsarbeten av Hammarby skidbacke. En del bestod i att stabilisera backens slänt och gröngöra ytan. För att stabilisera backen byggdes bl a ett antal gabionmurar och slänterna kläddes med geonät.

Ett delprojekt bestod i att höja hela backen 7 meter. För detta behövdes stora mängder med fyllnadsmassor. Dessa massor fanns på nära håll, nämligen från byggandet av bostäder i Hammarby Sjöstad.

Sista delprojektet var att iordningställa entréområdet till anläggningen. Där satte vi upp strålkastarmaster, byggde glacismur, stabiliserade marken för att anlägga p-platser och asfalterade området.