Innergårdsrenovering Atlasgatan

  • 2020-06-15
  • Atlasgatan
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Innergård

15 jun 2020

På Atlasgatan i närheten av St Eriksplan i Vasastan har vi under några månader utfört en omfattande innegårdsrenovering.

Renoveringen har varit utmanande men blev mycket lyckad. Vi har fått jobba snabbt och effektivt då det inte funnits möjlighet att förvara material någonstans. Det är många ton av material som vi med skottkärra har slussat in huset.

Enligt kundens önskemål så har vi ersatt tidigare betongplattor med marktegel. Vi har byggt två cykelskjul och schaktat för två planteringar. Innergården har mycket skugga så valet av växter blev ormbunke, julbomma, höstsilverax, kaukasisk förgätmigej och marktänkande skuggröna – vilket är växter som trivs i skuggläge. Cykelhusens tak har klätts med sedummatta.