KTH Innovationshus i Stockholm

  • 2019-02-26
  • KTH
  • Hårda ytor

26 feb 2019

Av JM Entreprenad AB har JE Mark erhållit markuppdraget i samband med ombyggnad.
Projektet består av nedgrävning fettavskiljare, omläggning smågatsten, ny granittrapp, ny granitramp, utökning granitentré samt komplettering kantsten. Vidare ingår  smidesräcken, skrapgaller och cykelställ.