Kv Banken Sundbyberg

  • 2019-02-26
  • Sundbyberg
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Parklek

26 feb 2019

Av Skanska har JE Mark erhållit uppdraget att finplanera husets entrétorg och takterasser. Projektet består växter, plattor, lek- och rekreationsutrustning, belysning, konstgräs, gummiasfalt och bevattningssystem.