Kv Söderåsen i Stockholm

  • 2019-02-26
  • Norra Djurgårdsstaden
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Innergård, Parklek

26 feb 2019

Kv Söderåsen, Stockholm
Av NCC har JE Mark erhållit uppdraget att finplanera i samband med nybyggnation inom Norra Djurgårdsstaden.

Projektet består av följande:

VA-ledningar, skiffer, markplattor, växtbäddar, växter, parkutrustning och granittrappor.