Kv Stettin i Stockholm

  • 2019-02-26
  • Kv Stettin
  • Finplanering, Stenläggning

26 feb 2019

Av BINAB har JE Mark erhållit finplaneringsuppdraget i samband med bjälklagsisolering. Projektet består av rivning och återställning av plattor, trappor och murar.