Lasseparken (Vallentuna lekplats)

  • 2020-01-29
  • Lasseparken
  • Anläggning, Lekplats

29 jan 2020

En aktivitetspark för både stora och små!

På uppdrag av Vallentuna kommun har vi anlaggt Lasseparken i centrala Vallentuna.

Vi byggde en lekplats på befintlig ängsyta. Projektet innefattade det mesta inom finplanering. Träd, växter och perenner och uppbyggnad av bland annat kolmakadam och skelettjord. Under parken byggdes ett dagvattenmagasin upp med breddning mot det kommunala V/A-nätet. I parken finns kojor, klätterlek, baksandlådan och kkonstgräs och platsgjutet fallskyddsgummi i projektet. Slutresultatet blev bra och parken är idag mycket välbesökt.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.