Lidl Centrallager, Rosersberg

  • 2019-02-26
  • Lidl Centrallager
  • Gröna ytor, Hårda ytor

26 feb 2019

Av SIAAB har JE Mark erhållit uppdraget att plantera växter runt Lidls nybyggda lager. Planteringen består av 550 träd och lika många buskar.