Ombyggnad av kontorsentré i Solna

  • 2018-05-12
  • Gårdsvägen
  • Gröna ytor, Hårda ytor

12 maj 2018

JE Mark uppdraget att renovera utemiljön till entré utanför kontorsbyggnad i Solna. Projektet omfattar markarbeten för upprustning, ombyggnad samt omdisponering av gatuområde/ P-Platser, gångytor och entré. Nya planteringsytor samt ny elinstallation utfördes. Även ett utomhuskontor för årets varma dagar installerades.