Ombyggnad av parkmiljö åt KF Fastigheter

  • 2019-02-26
  • Saltsjöbaden
  • Finplanering, Stenläggning

26 feb 2019

Av KF Fastigheter AB erhöll JE Mark uppdraget vid ombyggnad av parkmiljö.
Projektet omfattade ombyggnad av parken på baksidan av huvudbyggnaden. Arbetet bestod i omläggning av kalstensbeläggning samt nyläggning av infartsväg i smågatsten. Ny fettavskiljare till köket samt omsådd av gräsytor. Vid läkarvillan byggdes ny parkering.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.