Finplanering av gårdsytor Arenastaden

  • Arenastaden
  • Finplanering

12 maj 2019

På uppdrag av PEAB har JE Mark skött finplanering av två innergårdar i nyproducerade området Arenastaden, Solna. Bland annat anlades två uteplatser med sittgrupper, flertalet murar, planteringslådor och en mindre lekplats.