Finplanering av gårdsytor Arenastaden

  • 2019-05-12
  • Arenastaden
  • Finplanering

12 maj 2019

På uppdrag av PEAB Bostad har JE Mark skött finplanering av två innergårdar i nyproducerade området Arenastaden, Solna. Innergårdarna är upphöjda på betongbjälklag över två plan. Vi har bland annat anlagt planteringar, plattytor, uteplatser med sittgrupper, flertalet murar och en mindre lekplats.

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.