Ombyggnation av uteplats BRF Danviks Kaj

  • 2018-04-15
  • Södermalm
  • Gröna ytor, Hårda ytor

15 apr 2018

På uppdrag av Riksbyggen har JE Mark genomfört en ombyggnation av uteplats åt bostadsrättsförening i Danviks Kaj. Rivning av befintlig uteplats, isolering av grundmur och återställande av uteplats.