Radondränering Storkyrkan, Gamla stan

  • 2018-04-12
  • Storkyrkan
  • Hårda ytor, Övrigt, Parklek

12 apr 2018

Precis intill Storkyrkan i Gamla stan har JE Mark på uppdrag av Svenska Kyrkan tagit hand om radon i marken. På Storkyrkans baksida/innergård grävdes radonbrunnar ned för att suga in radonet. Av största vikt var att återställa den historiska platsen precis som den var, så varenda sten markerades och fotades för att återställa den historiska platsen precis som den var. Grävningen gick varsamt fram då fornlämningar hittades, daterade enda tillbaka till 1600-talet hittades. Innan vi lämnande uppdraget byggdes sandlådor för lekande barn att nyttja.