Renovering stenmur

  • 2019-10-19
  • Adelsö

19 okt 2019

Vi har nu slutfört restaureringsarbetet av en 530 meter lång stenmur ute på Adelsö.

Muren tros vara anlagd på slutet av 1800-talet och på vissa ställen var den helt raserad. Beställare är Trafikverket och projektet påbörjades för ett år sedan i Green Landscapings regi.

Restaureringsarbetet har krävt stor noggrannhet och tålamod av våra medarbetare som har återställt muren sten för sten.

Både kunden och öborna har berömt våra medarbetare och uttryckt sig nöjda  både med det estetiska och tekniska resultatet!

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.