Renovering utemiljö BRF Svärdet

  • 2021-06-23
  • Sköldgatan 5

23 jun 2021

Upprustning av utegård åt bostadsrättsförening. Vi har skapat flera trivsamma, grönskande och säkra ”mötesplatser” med lekutrustning, plantering och sittytor. I arbetet har det ingått plattläggning, montering av kantsten, uppbyggnad av planteringsytor och plantering av perenner, solitärer samt häckväxter. Vi har byggt upp en lekyta med fallskyddsbark samt monterat lekutrustning. Vi har monterat L-stöd och uppfört spaljéer för att skapa rumsavkiljare.