Riksbanken Broby

  • 2018-08-19
  • Riksbanken Broby
  • Gröna ytor, Hårda ytor

19 aug 2018

Speciellt finplaneringsprojekt med högsta säkerhetsklass. I uppdraget ingick att på riksbankens område etablera en ny utemiljö.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!