Anläggning Röllingbyparken

  • 2019-07-16
  • Röllingbyparken
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Parklek

16 jul 2019

Vi på JE Mark är mycket stolta över det upprustnings- och anläggningsarbete av Röllingbyparken, som vi har utfört åt Österåkers kommun. Aktivitetsparken är en del av kommunens satsning kring att aktivera och skapa mötesplatser för ungdomar.
Parken som är belägen intill ett grönområde i bostadsområdet Röllingby bestod tidigare i en fotbollsplan och en lekplats för yngre. Nu finns där aktiviteter för alla åldrar! Skateboardåkning och cykling kan ske i en så kallade velodram-anläggningen, en upphöjd ”slinga”, som lutar och skapar utmaningar på olika nivåer. Parken innefattar klätterväggar, padelbana, studsmatta, basketplan och ett utegym. Det finns en upphöjd scen för framträdanden och öppna ytor som inbjuder till gymnastik och dans. I mitten av anläggningen finns det en sittgrupp och en grillplats. Parkens besökare har tillgång till fritt wifi.
I upprustningsarbetet har det bland annat ingått schaktning, asfaltering samt målning av sportytor och konstinstallationer. Vi har gjutit elipsformade murar och ”granittrails” för skateboardåkare att trixa på. Vi har byggt scenen från grunden, installerat belysning och padelbanan. Vi har också lagt konstgräs och planterat perenner och träd.
Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.