Sisab

  • 2019-08-19
  • Stockholm

19 aug 2019

Diverse finplaneringsarbeten i skolmiljöer där säkerhetstänk är en avgörande faktor. Arbeten såsom asfaltering, snickerier, montering av lekutrustning, plattläggning, schaktning mm.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!