Anläggning Skånsta lekplats

  • 2019-06-18
  • Skånsta lekplats
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Parklek

18 jun 2019

Nu är den kommunala lekplatsen i Skånsta både roligare och säkrare. 

JE Mark har utfört upprustningsarbetet på uppdrag av Österåkerkommun. Lekplatsen är en så kallad temalekplats med inspiration från svamp och sagornas värld.

Den intilliggande skogen har röjts har förhöjts med mystik i form av små trollfigurer.

Läs mer om lekplatsen på kommunens hemsida.

Eller kontakta oss för mer information.