Stentrapp Bro pendeltågsstation

  • 2021-05-03
  • Hårda ytor

3 maj 2021

Vi har utfört renovering  av markytan intill Bros pendesltågsstation. Elmarkevärme är installerat och trappan upp till tåget är renoverad med nytt räcke.