Sundbybergs kyrka

  • 2020-10-11
  • Sundbybergs kyrka
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Kyrkomiljö

11 okt 2020

Markarbeten kring Sundbybergs kyrka åt Svenska kyrkan. JE Mark har utfört bortschaktning, installation och återställning av utemiljön runt kyrkan.

Vi har grävt bort all gammal asfalt och schaktat 50 cm för att göra plats för ett nytt förstärkningslager. Ytan har därefter återställts med asfalt och marksten. All kantsten och smågatstenen är återanvänd.