Tetris/Tisdagsvägen

  • 2020-05-18
  • Tisdagsvägen
  • Gröna ytor, Hårda ytor, Innergård

18 maj 2020

Vid Tisdagsvägen i Hökarängen byggs ett hundratal nya lägenheter. Husens färger är i terrakotta, grått och rostrött, med vita gavlar och tak av lertegel. Tanken är att husen ska smälta in i 1940- och 50-talsbebyggelsen
runtomkring.

JE Mark anlägger och sköter finplanering av utemiljön kring de hundratal nya lägenheter som byggts av bostadsbolaget Besqab.

Projektet har innefattat många olika moment inom finplanering. Vi har byggt planteringar och trappor, satt kantsten och friser av storgatsten.
Vi har även installerat C-pollare och L-stöd som murar för att skapa avgränsningar och olika rum i bostadsområdet.

Vi har lagt bjäklag utanför fasaderna samt inomhus i ett parkeringshus. Dessutom monterar vi utrustning såsom cykelställ, soffor och bord för ökad trivsel. Vi har också monterat ett tipitält som lekplats för de mindre bostadsgästerna.

Ett av de sista momenten har varit justring av asfalt samt nyasfaltering av ett
antal större ytor.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!