Trastsjöskogen Åkersberga

  • 2019-02-26
  • Trastsjöskogen
  • Gröna ytor, Övrigt, Parklek

26 feb 2019

Av Österåkers kommun har JE Mark erhållit uppdraget att upprusta rekreationsområdet Trastsjöskogen. Projektet består av:

  • Röja och färdigställa motionsspår, äventyrsstig, kulturslinga, barnträskslinga, trädslinga mm
  • Informationsskyltar för spår/slingor, växter, p-platser, cykelställ, sitt- och grillplatser mm