Upprusning av utemiljö på 9 skolor åt Järfälla kommun

  • 2019-02-26
  • Järfälla

26 feb 2019

9 skolor, Järfälla
Av Järfälla kommun har JE Mark erhållit uppdraget att upprusta utemiljön på 9 olika skolor inom kommun. I projektet ingår ny lekutrustning, flytt av befintlig lekutrustning, reparation av trappor, uppsättning av stängsel och solskydd samt asfaltering.