Upprustning förskolegård Skattgömman, Vällingby

  • 2021-10-11
  • Skattgömman
  • Skolgård

11 okt 2021

Upprustning av förskolas utemiljö. Installation av ny lekutrustning. Asfaltering, nya planteringar, byggnation av träsarg och träbrygga. Plattläggning, anläggning av hybridgräs. Installation av ny gårdsbelysning, kubbsarg och sandlåda.